Anlaşmalı İşler

Firmamız; Maliye Bakanlığı tarafından, ilgili belgelerin basımını ve dağıtımını yapabilmek için yetkilendirilmiştir. Belgeler teslim alındıktan sonra noter onayı gerekmeksizin kullanılmaya başlanılabilir. Baskılar Otokopi ( kendinden kopyalı ) kağıtlara veya 1.Hamur kağıtlara yapılmaktadır.
Sorularınız için lütfen iletişime geçiniz.
Şahıs Firmalarında

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Vergi Levha fotokopisi, (Yeni kuruluşlarda ise Yoklama Fişi)
 • Son aya ait Tahakkuk Fişi,

Şirketlerde

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, (yetkilinin)
 • Vergi Levhası fotokopisi, (Yeni kuruluşlarda ise Yoklama Fişi)
 • Son aya ait Tahakkuk Fişi,
 • İmza Sirküleri
Tüm anlaşmalı işlerde bulunması gereken özellikler

 • Firmanızın
  • Ünvanı,
   • Adresi,
    • Vergi Dairesi ve Numarası
    • Ticaret Sicil Numarası veya Bağlı bulunduğu Oda ve Numarası

    • Şahıs veya Ortaklıklarda
     Mükelleflerin İsimleri

     Ayrıca
     Maliye bakanlığının logosu,
     Matbaamızın imzası,
     Belgelerin seri ve sıra numara'sı,
     Belgelerin kaç suretten oluştuğunu belirten bilgiler de mutlaka konulmalıdır.
Resmi belgeleriniz; cilt, blok veya tekli sayfa opsiyonlarından, ihtiyacınıza en uygun olan format seçilerek teslim edilir.
× Size nasıl yardımcı olabiliriz?